Obec Tuklaty
Obec Tuklaty tlustovousy

Revitalizace farské stráně

Revitalizace farské stráně 1

V roce 2015 schválilo zastupitelstvo obce jednomyslně záměr revitalizovat prostor farské stráně. Revitalizace stráně probíhala dle projektu zahradní architektky Ing. Burešové. Záměr byl posouzen a schválen Agenturou pro ochranu životního prostředí a Národním památkovým ústavem.

Úvod

Stráň pod barokním návrším tvořeným nemovitými kulturními památkami Kostelem Narození Jana Křtitele, farou, zvonicí a dvěma barokními sochami tvoří integrální část historického jádra obce. Vlivem dlouhodobého zanedbání údržby došlo k neudržitelnému přemnožení trnovníku akát, který zde byl původně vysázen kolem roku 1916 jako stromořadí v dolní hraně stráně.Nákres

Fáze

Farská stráň: úvodní fáze revitalizace: Kácení

Úvodní fáze revitalizace farské stráně: vykácení přestárlých nebo náletových stromů. Záměr byl dvakrát odložen a celá revitalizace se tak posunula, termíny závazné pro čerpání dotace ale naštěstí ohroženy nebyly. 

Schvalovací proces

Z hlediska zákona bylo nutné získat pro revitalizaci farské stráně závazné stanovisko NPÚ. Následně vydal Obecní úřad Tuklaty rozhodnutí o povolení kácení. Toliko zákonné požadavky. Nad rámec toho byla v rámci přípravy či prověřování správnosti postupu při realizaci tohoto záměru obce získána stanoviska či rozhodnutí dalších státních orgánů či odborníků:

  • Agentura pro ochranu přírody a krajiny (stanovisko zveřejněno).
  • Rozhodnutí o povolení kácet – vydáno OÚ Tuklaty bylo pro formální nedostatky zrušeno Krajským úřadem Středočeského kraje. Nové rozhodnutí nabylo právní moci v dubnu, tedy v době hnízdění ptactva. Bylo tedy nutno proces revitalizace odložit na období po vyhnízdění, a to na srpen. Období měsíce srpna a září je odborníky doporučováno jako nejvhodnější pro mýcení trnovníku.
  • Projekt prošel na základě stížností několika obyvatel kontrolou (někdy i opakovanou) různých správních orgánů (Krajský úřad Středočeského kraje, Ministerstvo vnitra, ČIŽP, atd.).

Na zasedání zastupitelstva dne 7. 9. 2015 zastupitelstvo znovu projednalo revitalizaci. Svůj záměr potvrdilo a rozhodlo, že na základě podnětu několika obyvatel prověří vliv revitalizace farské stráně a navržené postupy z hlediska geologické stability svahu. Vypracovaný geologický posudek potvrdil, že revitalizace na stabilitu svahu vliv mít nebude. Také byla potvrzena dostatečná síla vrstvy zeminy pro osázení svahu.

Likvidace akátu

AkátyVykácením likvidace akátů teprve začala. Původně vysázené stromořadí akátů podél spodní hrany Farské stráně, v mezidobí již v terminálním stadiu života, v průběhu let zaplevelilo celou stráň výmladky a tak je celá stráň protkaná kořenovým systémem, který bude zřejmě bohatě zmlazovat, což bude trvat několik dalších let. Tato plevelná rostlina bude ale výmladky vysazovat stále méně. Je nicméně nutno důsledně veškeré výmladky potlačovat, aby se již na stráni neobjevily. Tomu napomohlo i použití herbicidních postřiků. 

1. fáze revitalizace

Na první fázi získala obec dotaci Ministerstva životního prostředí v celkové výši 217 tis. Kč. Předmětem první fáze bylo:Stráň

  • odborné ošetření lipové aleje a stromů okolo vodní nádrže
  • výsev trávy pod zvonicí, kde se trhá břeh
  • výsadba živého plotu nad skalou a okolo památníku obětem světových válek
  • výsadba stromů.

Tyto práce byly provedeny v průběhu r. 2016. Souběžně probíhalo zmlazování těch keřů, které na stráni byly a mají zůstat (zlatice, šeříky ,…).

2. fáze revitalizace

Revitalizace pokračovala v roce 2017 druhou fází, tedy výsadbou suchomilných keřů a trvalek. Postupná výsadba keřového a bylinného patra v návaznosti na likvidaci výmladků trnovníku akát. Nově vysazované rostliny doplňují rostliny, které se na stráni vyskytovaly přirozeně (pámelník, tavolník, skalník, šeřík, modřence, břečťan, mahon). Organizace této fáze se ujalo Kulturní sdružení Tuklat a Tlustovous, z.s. a účastní se jí nejen členové sdružení ale i další příznivci revitalizace tuklatského barokního návrší. Dobrovolníci zde odpracovali více než 190 hodin.

Přílohy

Akátová ulice bez akátů

Akatova-ulice-bez-akatu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,06 MB

Popis projektu - dotace

akaty-dotace-I-Popis-projektu-2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 809,78 kB

Etapa I - ošetření a výsadba stromů

Etapa-I-–-osetreni-a-vysadba-stromu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 634,07 kB

Etapa II - ozelenění svahu

Etapa-II-–-ozeleneni-svahu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 780,17 kB

Situace území

Prehledna-situace-uzemi.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 119,41 kB

Projekt revitalizace zeleně historického centra Tuklat

Projekt-revitalizace-zelene-historickeho-centra-obce-Tuklaty.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,07 MB

Řez svahem

Rez-svahem-pod-farou.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 143,96 kB

Situace - rozsah úprav

Rozsah-navrzenych-uprav.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 387,69 kB

Vyjádření AOPK

Vyjadreni-AOPK.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 196,07 kB

Závazné stanovisko Městského úřadu Český Brod

ZAVAZNE-STANOVISKO-Mestsky-urad-Cesky-Brod-odbor-stavebni-a-uzemniho-planovani-–-pamatkova-pece.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 373,19 kB
Datum vložení: 27. 4. 2022 11:28
Datum poslední aktualizace: 26. 5. 2022 12:13
Autor: Správce Webu

Život v obci

Kontakt a úřední hodiny

Kontakty

E-mail: info@tuklaty.cz
E-mail: urad@tuklaty.cz
Tel.: 281 981 774, 702 111 612

ID datové schránky: nszbkj8

Úřední hodiny

Pondělí:
8:00–11:00 / 12:00–17:00
 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
1
31
1
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
3
16
2
17
2
18
3
19
3
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
3
28
2
29
2
30
2
1 2 3

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Nabídky práce

Nabídky práce

Záchranný kruh

Ukliďme Česko