Obec Tuklaty
Obec Tuklaty tlustovousy

Stavba tůní v Tlustovousech

Stavba tůní v Tlustovousech 2

Předmětem tohoto projektu bylo vyhloubení tří neprůtočných tůní v k. ú. Tlustovousy (Středočeský kraj) p. č. 400. Tůně byly vyhloubeny na silně podmáčeném pozemku, který ze dvou stran ohraničují vodoteče – Výmola a Tuklatský potok. Obě vodoteče byly zahrnuty do tůní.

Jaký problém projekt řešil?

Stavba tůní v Tlustovousech 1Projekt řešil výstavbu tří neprůtočných tůní na silně podmáčeném pozemku, jež je ze dvou stran vymezený vodotečemi – potokem Výmolou a Tuklatským potokem. Záměrem investora bylo zhodnocení v té době nevyužitého podmáčeného pozemku, který neplnil svoji ekologickou, ale ani krajinotvornou funkci. Došlo k odstranění náletových dřevin a části vzrostlých stromů.

Tůně byly situovány v místě s přirozeně vysokou hladinou spodní vody, což dává dobrou vyhlídku na zásobování tůní vodou. Tůně se nachází v blízkosti vodotečí, hladina vody v tůních tak bude korespondovat s úrovní hladiny vody ve vodotečích. Hladina vody v tůních by měla dosahovat úrovně maximálně cca 0,2 – 0,3 m pod stávajícím terénem. Tůně jsou od nejbližší velké vodoteče vzdálené cca 10,3 m.

Na pozemku se nacházejí dvě drobné bezejmenné vodoteče – stužky o hloubce cca 200-300 mm, bez stálého průtoku, které na tomto pozemku pramení a odvádějí vodu do Tuklatského potoka. Obě tyto vodoteče byly podchyceny v tůních, čímž byl zachován a podpořen původní stav, kdy se obě vodoteče nacházely v zaplaveném bažinatém území

Fyzická realizace projektu:

Datum zahájení: 30. 11. 2021 
Datum ukončení: 31. 3. 2022

Projekt řeší rekultivaci krajiny a naplnění její odpovídající ekologické a krajinotvorné hodnoty. Výstavbou samostatných tůní v lokalitě s vysokou spodní vodou došlo k rekultivaci lokality, kde se historicky nacházel rybník. Původně šlo o zamokřenou a nevyužívanou lokalitu. Tůně byly dokončeny na konci března 2022. V roce 2023 ještě dojde k rozprostření zetlelých travin. 

Cíle projektu:

 • revitalizace dané lokality
 • retence vody v krajině
 • obnova ekologické a krajinotvorné funkce původní malé vodní nádrže
 • zvýšení pestrosti celé lokality
 • zvýšení ekologické hodnoty území

Realizací projektu se do krajiny v daném území vrátil přirozený přírodní prvek – na sobě nezávislé tůně, které zvyšují krajinotvornou a ekologickou hodnotu krajiny a zároveň slouží k přirozené retenci vody. Krajina je tak pestřejší a zvyšuje se ekologická hodnota území. 

Na tento projekt jsme zažádali:Stavba tůní v Tlustovousech 3

Operační program Životní prostředí

 • Ochrana a péče o přírodu a krajinu

A dotaci ve výši  celkových výdajů  Kč 4 132 588,63 jsme obdrželi.

Rozpočet 

 • Celkové výdaje 4 132 588,63  
 • Celkové způsobilé výdaje 4 132 588,63  
 • Celkové způsobilé výdaje – investiční 4 132 588,63  
 • Celkové způsobilé výdaje – neinvestiční 0,00  
 • Celkové nezpůsobilé výdaje 0,00
Datum vložení: 29. 4. 2022 11:39
Datum poslední aktualizace: 22. 6. 2022 12:23
Autor: Správce Webu

Život v obci

Kontakt a úřední hodiny

Kontakty

E-mail: info@tuklaty.cz
E-mail: urad@tuklaty.cz
Tel.: 281 981 774, 702 111 612

ID datové schránky: nszbkj8

Úřední hodiny

Pondělí:
8:00–11:00 / 12:00–17:00
 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
1
31
1
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
3
16
2
17
2
18
3
19
3
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
3
28
2
29
2
30
2
1 2 3

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Nabídky práce

Nabídky práce

Záchranný kruh

Ukliďme Česko