Obec Tuklaty
Obec Tuklaty tlustovousy

Územní plán

Územní plán - úplné znění po změně č. 2

Hlavní výkres

ÚZ po Z2 TUKLATY_b-001 hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,44 MB
Vloženo: 4. 12. 2023

Textová část

ÚZ po Z2 TUKLATY_text.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,44 MB
Vloženo: 4. 12. 2023

Výkres základního členění

ÚZ po Z2 TUKLATY_a-001 výkres základního členění.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,54 MB
Vloženo: 4. 12. 2023

Výkres VPS

ÚZ po Z2 TUKLATY_c-001 výkres VPS.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,6 MB
Vloženo: 4. 12. 2023

Koordinační výkres

ÚZ po Z2 TUKLATY_II.01 koordinační výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,03 MB
Vloženo: 4. 12. 2023

Širší vztahy

ÚZ po Z2 TUKLATY_II.02 širší vztahy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 9,49 MB
Vloženo: 4. 12. 2023

Územní plán – znění po změně č. 1

Hlavní výkres

hlavni-vykres-2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,95 MB
Vloženo: 31. 10. 2018

Textová část platné znění po z1

textova-cast-platne-zneni-po-z1-1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 680,5 kB
Vloženo: 31. 10. 2018

Výkres VPS

vykres-VPS-1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 992,71 kB
Vloženo: 31. 10. 2018

Výkres základního členění

vykres-zakladniho-cleneni-1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 909,82 kB
Vloženo: 31. 10. 2018

Územní plán obce Tuklaty

Hlavní výkres

002.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,34 MB
Vloženo: 12. 3. 2021

Koordinační výkres

004.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,49 MB
Vloženo: 12. 3. 2021

Opatření obecné povahy o vydání územního plánu Tuklaty

011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,43 MB
Vloženo: 12. 3. 2021

Přehled územního plánu obce Tuklaty

uzemni_plan_obce_tuklaty_prehled.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,21 MB
Vloženo: 12. 3. 2021

Širší vztahy dle VÚC

005.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 683,1 kB
Vloženo: 12. 3. 2021

Širší vztahy VPS dle VÚC

006.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 689,88 kB
Vloženo: 12. 3. 2021

ÚPD Tuklaty návrh - textová část

010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,07 MB
Vloženo: 12. 3. 2021

Územní plán obce Tuklaty, změna č.1

uzemni_plan_zmena_c1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,8 MB
Vloženo: 12. 3. 2021

Výkres předpokládaných záborů PF

007.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,19 MB
Vloženo: 12. 3. 2021

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

003.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 873,38 kB
Vloženo: 12. 3. 2021

Výkres základního členění

001.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 827,93 kB
Vloženo: 12. 3. 2021

ÚP Tuklaty, vč. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Dokument

zmena_uzemniho-planu_20140601.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 25,67 kB
Vloženo: 12. 3. 2021

Dokument Z1_UPD_Tuklaty_CD

Z1_UPD_Tuklaty_CD.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 27,71 MB
Vloženo: 12. 3. 2021

Příloha č.1

Tuklaty_VVURU.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,82 MB
Vloženo: 12. 3. 2021

Příloha č.2

Tuklaty_SEA.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,49 MB
Vloženo: 12. 3. 2021

Územní studie - V Ohrádce

Textová část

US_TUKLATY - Textová část_Lokalita Z1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 625,55 kB
Vloženo: 27. 7. 2022

Vizualizace

Z1_US_TUKLATY - Vizualizace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,99 MB
Vloženo: 27. 7. 2022

Výkresy - Situace širší vztahy

A_US_TUKLATY - Situace širší vztahy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 681,05 kB
Vloženo: 27. 7. 2022

Výkresy - Situace využití ploch

B_US_TUKLATY - Situace vyuziti ploch.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 496,76 kB
Vloženo: 27. 7. 2022

Výkresy - Dopravní situace

C_US_TUKLATY - Dopravní situace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 462,79 kB
Vloženo: 27. 7. 2022

Výkresy - Řez komunikací

D_US_TUKLATY - Řez komunikaci.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 241,48 kB
Vloženo: 27. 7. 2022

Výkresy - Řez vedení el. sítě

E_US_TUKLATY - Situace vedení el. sítě.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 378,49 kB
Vloženo: 27. 7. 2022

Výkresy - Vodovod a kanalizace

F_US_TUKLATY - Vodovod a kanalizace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 534,58 kB
Vloženo: 27. 7. 2022

Výkresy - Axonometrie

G_US_TUKLATY - Axonometrie.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,05 MB
Vloženo: 27. 7. 2022

Výkresy - Bilance ploch

H_US_TUKLATY - Bilance ploch.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,03 MB
Vloženo: 27. 7. 2022

Vydání změny č. 2 Územního plánu Tuklaty

Hlavní výkres

b-001 hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,7 MB
Vloženo: 4. 12. 2023

Textová část

Změna č. 2 ÚP Tuklaty.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 999,52 kB
Vloženo: 4. 12. 2023

Výkres základního členění

a-001 výkres základního členění.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,54 MB
Vloženo: 4. 12. 2023

Výkres VPS

c-001 výkres VPS.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1 MB
Vloženo: 4. 12. 2023

Koordinační výkres

II.01 koordinační výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,03 MB
Vloženo: 4. 12. 2023

Širší vztahy

II.02 širší vztahy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 9,49 MB
Vloženo: 4. 12. 2023

Srovnávací text změny č. 2

Srovnávací text změny č. 2 ÚP Tuklaty.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,48 MB
Vloženo: 4. 12. 2023

Vydání změny č. 1 Územního plánu Tuklaty

Hlavní výkres

hlavni-vykres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,95 MB
Vloženo: 2. 10. 2018

Koordinační výkres

koordinacni-vykres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,23 MB
Vloženo: 2. 10. 2018

Koordinační výkres (2)

koordinacni-vykres-2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,24 MB
Vloženo: 2. 10. 2018

Srovnávací text

srovnavaci-text.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 708 kB
Vloženo: 2. 10. 2018

Textová část platné znění po z1

textova-cast-platne-zneni-po-z1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 680,5 kB
Vloženo: 2. 10. 2018

VV_Vydání změny č. 1 ÚP

VV_Vydani-zmeny-c.-1-UP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 119,19 kB
Vloženo: 2. 10. 2018

Výkres širších vztahů

vykres-sirsich-vztahu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 823,41 kB
Vloženo: 2. 10. 2018

Výkres VPS

vykres-VPS.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 992,71 kB
Vloženo: 2. 10. 2018

Výkres VPS (2)

vykres-VPS-2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 847,42 kB
Vloženo: 2. 10. 2018

Výkres záborů ZPF

vykres-zaboru-ZPF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,01 MB
Vloženo: 2. 10. 2018

Výkres základního členění

vykres-zakladniho-cleneni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 909,82 kB
Vloženo: 2. 10. 2018

Výkres základního členění (2)

vykres-zakladniho-cleneni-2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 875,5 kB
Vloženo: 2. 10. 2018

Z1 ÚP Tuklaty

Z1-UP-Tuklaty.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 543,16 kB
Vloženo: 2. 10. 2018

Z1 ÚP Tuklaty text

Z1-UP-Tuklaty-text.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,29 MB
Vloženo: 2. 10. 2018

Veřejná vyhláška - Oznámení o zpřístupnění návrhu změny č.1 územního plánu Tuklaty a oznámení konání opakovaného veřejného projednání

Oznámení veřejnou vyhláškou

Oznameni-verejnou-vyhlaskou.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 162,83 kB
Vloženo: 12. 6. 2018

Hlavní výkres

hlavni-vykres (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 849,04 kB
Vloženo: 12. 6. 2018

Koordinační výkres

koordinacni-vykres (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,27 MB
Vloženo: 12. 6. 2018

Oznámení veřejnou vyhláškou

Oznameni-verejnou-vyhlaskou (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 162,83 kB
Vloženo: 12. 6. 2018

Srovnávací text

srovnavaci-text.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 821,57 kB
Vloženo: 12. 6. 2018

Výkres širších vztahů

vykres-sirsich-vztahu (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 794,96 kB
Vloženo: 12. 6. 2018

Výkres VPS

vykres-VPS (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 819,63 kB
Vloženo: 12. 6. 2018

Výkres záborů ZPF

vykres-zaboru-ZPF (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1006,85 kB
Vloženo: 12. 6. 2018

Výkres základního členění

vykres-zakladniho-cleneni (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 847,99 kB
Vloženo: 12. 6. 2018

Z1 ÚP Tuklaty

Z1-UP-Tuklaty.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 580,09 kB
Vloženo: 12. 6. 2018

Veřejné projednání o posouzeném a upraveném návrhu změny č. 1 územního plánu Tuklaty

VV Tuklaty veřejné projednání

VV-Tuklaty-verejne-projednani.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 137,59 kB
Vloženo: 31. 8. 2017

Naše obec

Kontakt a úřední hodiny

Kontakty

E-mail: info@tuklaty.cz
E-mail: urad@tuklaty.cz
Tel.: 281 981 774, 702 111 612

ID datové schránky: nszbkj8

Úřední hodiny

Pondělí:
8:00–11:00 / 12:00–18:00

Středa:
7:00–11:00 / 12:00–17:00


 

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Nabídky práce

Nabídky práce

Záchranný kruh

Ukliďme Česko