Obec Tuklaty
Obec Tuklaty tlustovousy

Odpady


Komunální odpad

Pro komunální odpad je platná obecně závazná vyhláška obce Tuklaty č. 3/2023, o poplatku za komunální odpad. 

Splatnost poplatku je k 31. 3. Se svozovou firmou FCC Česká republika je ujednáno, že budou provádět svoz se starou známkou do 31. 3. následujícího roku. Známky pro příslušný kalendářní rok jsou vydávány až po zaplacení poplatku a je nutné si je vyzvednout v kanceláři OÚ. 

V případě jakýchkoliv změn (změna velikosti nádoby na odpad, četnosti svozu apod.) je potřeba odevzdat na Obecní úřad vyplněný formulář Ohlášení k poplatku za komunální odpad, který naleznete zde.

Úhrada poplatku:

Poplatek je možné platit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bankovním převodem. Tuto  možnost preferujeme. 

 •  Číslo účtu: 2835260379/0800  
 • Zpráva pro příjemce: jméno plátce
 • Variabilní symbol:
  • Komunální odpad Tuklaty - předčíslí 111 + číslo popisné
  • Komunální odpad Tlustovousy - předčíslí 999 + číslo popisné

Výše poplatku:

Velikost nádoby v litrech

Frekvence svozu

Poplatek v Kč

70

1x za 2 týdny

1 547

70

sezónní

2 321

70

1x za týden

3 094

120

1x za 2 týdny

2 652

120

sezónní

3 978

120

1x za týden

5 304

240

1x za týden

10 608

Minimální poplatek   612

 

Svoz odpadu:

Vývozní den je  PÁTEK, 14-denní svozy probíhají v sudých týdnech.

Sezónním svozem se rozumí svoz 1x týdně v období 1. 10.–31. 3. a 1x za dva týdny  v období 1. 4.–30. 9.

 

 

Bioodpad

Vývoz bio popelnic probíhá každý sudý pátek a  jsou vyváženy  v období  od 1. 4. do 30. 11.

Termíny svozu bioodpadu v roce 2024

 • 5. 4., 19. 4., 3. 5., 17. 5., 31. 5., 14. 6., 28. 6., 12. 7., 26. 7., 9. 8., 23. 8., 6. 9., 20. 9., 4. 10., 18. 10., 1. 11., 15.11., 29.11.

 

Odvoz větví

 • Senioři, kteří obývají nemovitost sami zdarma: 2x do roka zdarma
 • Senioři s trvalým bydlištěm: 150 Kč / 1 korba multikáry
 • Občané s trvalým bydlištěm: 200 Kč / 1 korba multikáry
 • Občané bez trvalého bydliště: 300 Kč / 1 korba multikáry

 

Nebezpečný odpad

V roce 2024 proběhne sběr nebezpečného odpadu v sobotu 27.4. od 8:00 do 8:30 hodin
Místo sběru je parkoviště mezi obcemi a hodina bude upřesněna na vývěskách.

Občané obce mohou odpad odevzdat ZDARMA. Odpady prosím odevzdávejte pouze osobně, obsluze mobilní  sběrny a neponechávejte odpad volně u sběrného místa !!!  V takovém případě nemá obsluha mobilní sběrny povinnost odpad odvézt !!!

Co je předmětem sběru                                             

 • vyjeté motorové oleje v těsně uzavřených obalech  a použité olejové filtry
 • použité olejové a palivové filtry, použité fritovací oleje v těsnících obalech                                                     
 • barvy a laky včetně obalů tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod.                       
 • kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii                      
 • nádobky od sprejů, izolačních pěn apod.,neupotřebená léčiva, fotochemikálie                                                                                 
 • elektrozařízení ( televize, monitory, ledničky, mrazničky a drobné elektro, baterie…
 • pneumatiky (osobní do velikosti Avia a výhradně BEZ DISKŮ !!!)

Předmětem sběru  N E J S O U  nebezpečné odpady stavebního charakteru, lepenky a odpady s obsahem azbestu–eternit apod. !!!!!


Velkoobjemový odpad 2024

Termíny přistavení:

 • sobota 27.4.

Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů (40 m2) budou oznámeny také SMS zprávou.

Kontejnery budou otevřeny vždy v sobotu od 8 do 11 hodin.

Místo přistavení:

Tuklaty – na louce za Obecním úřadem, vjezd možný z ulice Sluneční

Tlustovousy – u dětského hřiště

Přebírá se jen odpad, který nejde vytřídit do kontejnerů na tříděný odpad, a ten, který do těchto kontejnerů opravdu patří. Vezměte s sebou občanský průkaz z důvodu možné kontroly Vašeho bydliště.

Co patří do velkoobjemových kontejnerů?

Jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, drobný stavební odpad atd.
V případě, že v určitém časovém úseku produkujeme těchto odpadů velké množství – provádíme např. rekonstrukci domu, tak si objednejte a zaplaťte přistavení velkoobjemového kontejneru u specializované firmy.


Elektroodpad

Elektrický spotřebič je elektrické zařízení používané v domácnostech, v dílnách apod. využívající ke své činnosti elektrickou energii. Zlikvidovat můžete např. pračky, ledničky, sporáky, přímotopy, elektrické nářadí, počítače, televize, mobilní telefony atd. 

K likvidaci těchto zařízení můžete využít místní firmu Surpap trans s.r.o. Tuklaty, která sídlí hned za Tuklaty směr Břežany II.


V obcích Tuklaty a Tlustovousy třídíme odpady

 • papír, plasty, sklo, nápojové kartony, elektroodpad, oleje, kovové obaly

Obec dostává v závislosti na množství vytříděného odpadu finanční odměnu.

 

Sběrný dvůr Úvaly

Využití Sběrného dvora v Úvalech možné od 1. 2. 2021
Sběrný dvůr se nachází v Úvalech  parc. č. 3957/32, 250 82  Úvaly u stavebnin Izomat.

Našim občanům je umožněno jej bezplatně využívat (náklady hradí obec). Pro několik položek bude platit množstevní limit na číslo popisné a časové období.

Mezi standardní odpad patří např. starý nábytek, staré barvy, tabule skla, pneumatiky aj. V omezeném množství můžete do sběrného dvora dávat zdarma i položky, jako například stavební odpad z domácnosti (typicky při rekonstrukci koupelny), za které platí obec. Tato služba občanům ale není určena pro odpad z podnikání nebo pokud například rekonstruujete dům!

Více informací o využití sběrného dvora naleznete zde

Co kam patří a nepatří

Co kam patří


Mapka rozmístění kontejnerů v Tlustovousech

Kontejnery Tlustovousy


Mapka rozmístění kontejnerů v Tuklatech

Kontejnery Tuklaty


Pro zvětšení klikni na obrázek

Praktické informace

Kontakt a úřední hodiny

Kontakty

E-mail: info@tuklaty.cz
E-mail: urad@tuklaty.cz
Tel.: 281 981 774, 702 111 612

ID datové schránky: nszbkj8

Úřední hodiny

Pondělí:
8:00–11:00 / 12:00–18:00

Středa:
7:00–11:00 / 12:00–17:00


 

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Nabídky práce

Nabídky práce

Záchranný kruh

Ukliďme Česko