Obec Tuklaty
Obec Tuklaty tlustovousy

Odpady


Komunální odpad

Pro komunální odpad je platná obecně závazná vyhláška obce Tuklaty č. 5/2021, o poplatku za komunální odpad. 
Splatnost poplatku je k 31. 3.

V případě jakýchkoliv změn (změna velikosti nádoby na odpad, četnosti svozu apod.) je potřeba odevzdat na Obecní úřad vyplněný formulář Ohlášení k poplatku za komunální odpad, který naleznete zde.

Poplatek je možné platit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostně složenkou či bankovním převodem na účet číslo 2835260379/0800 s variabilním symbolem, který je předčíslí 111 pro Tuklaty nebo předčíslí 999 pro Tlustovousy a číslo popisné vašeho domu s tím, že do poznámky uveďte jméno plátce. Například za dům č. p. 123 v Tlustovousech bude variabilní symbol 999123.

Se svozovou firmou FCC Česká republika je ujednáno, že budou provádět svoz se starou známkou do 31. 3. následujícího roku. Známky pro příslušný kalendářní rok jsou vydávány až po zaplacení poplatku (nová známka bude podmínkou vývozu popelnice od 1. 4. příslušného kalendářního roku). Náklady na svoz a likvidaci tříděného odpadu (barevné kontejnery) a bio odpad částečně jsou hrazeny z rozpočtu obce, případné příjmy z tříděného odpadu jsou příjmem obce.

Vývozní den je  PÁTEK, 14-denní svozy probíhají v sudých týdnech.

Sezónním svozem se rozumí svoz 1x týdně v období 1. 10.–31. 3. a 1x za dva týdny  v období 1. 4.–30. 9.

 

Poplatek Kč: 1 092 Kč
Objem nádoby: 70 l
Četnost svozu: 1x za 2 týdny

Poplatek Kč: 1 764 Kč
Objem nádoby: 70 l
Četnost svozu: sezónní

Poplatek Kč: 2 184 Kč
Objem nádoby: 70 l
Četnost svozu: 1x za týden

Poplatek Kč: 1 872 Kč
Objem nádoby: 120 l
Četnost svozu: 1x za 2 týdny

Poplatek Kč: 3 024 Kč
Objem nádoby: 120 l
Četnost svozu: sezónní

Poplatek Kč: 3 744 Kč
Objem nádoby: 120 l
Četnost svozu: 1x za týden

Poplatek Kč: 7 488 Kč
Objem nádoby: 240 l
Četnost svozu: 1x za týden

Poplatek Kč: 7 920 Kč
Objem nádoby: 1100 l
Četnost svozu: 1x za 4 týdny

Poplatek Kč: 17 160 Kč
Objem nádoby: 1100 l
Četnost svozu: 1x za 2 týdny

Poplatek Kč: 34 320 Kč
Objem nádoby: 1100 l
Četnost svozu: 1x za týden

Minimální poplatek: 288 Kč

Objem nádoby: neurčen, nahrazeno známkou pro jednorázový svoz

Četnost svozu: jednorázově, maximálně 4x v kalendářním roce

 

Objem nádoby: 240 l BIO
Četnost svozu: od 1.4. – 30.11.

 

Bioodpad

Vývoz bio popelnic probíhá každý sudý pátek a  jsou vyváženy  v období  od 1. 4. do 30. 11.

Termíny svozu bioodpadu

 • 7. 4., 21. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6., 30. 6., 14. 7., 28. 7., 11. 8., 25. 8., 8. 9., 22. 9., 6. 10., 20. 10., 3. 11., 17.11.

 

Odvoz větví

 • Senioři, kteří obývají nemovitost sami zdarma: 2x do roka zdarma
 • Senioři s trvalým bydlištěm: 150 Kč / 1 korba multikáry
 • Občané s trvalým bydlištěm: 200 Kč / 1 korba multikáry
 • Občané bez trvalého bydliště: 300 Kč / 1 korba multikáry

 

Nebezpečný odpad

V roce 2023 proběhne  sběr nebezpečného odpadu 22.4. a 7.10. 2023 od 8:00 do 8:30 hodin
Místo sběru je parkoviště mezi obcemi a hodina bude upřesněna na vývěskách.

Občané obce mohou odpad odevzdat ZDARMA. Odpady prosím odevzdávejte pouze osobně, obsluze mobilní  sběrny a neponechávejte odpad volně u sběrného místa !!!  V takovém případě nemá obsluha mobilní sběrny povinnost odpad odvézt !!!

Co je předmětem sběru                                             

 • vyjeté motorové oleje v těsně uzavřených obalech  a použité olejové filtry
 • použité olejové a palivové filtry, použité fritovací oleje v těsnících obalech                                                     
 • barvy a laky včetně obalů tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod.                       
 • kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii                      
 • nádobky od sprejů, izolačních pěn apod.,neupotřebená léčiva, fotochemikálie                                                                                 
 • elektrozařízení ( televize, monitory, ledničky, mrazničky a drobné elektro, baterie…
 • pneumatiky (osobní do velikosti Avia a výhradně BEZ DISKŮ !!!)

Předmětem sběru  N E J S O U  nebezpečné odpady stavebního charakteru, lepenky a odpady s obsahem azbestu–eternit apod. !!!!!


Velkoobjemový odpad 2023

Termíny přistavení:

 • 22. 4.
 • 7. 10.

Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů (40 m2) budou oznámeny také SMS zprávou.

Kontejnery budou otevřeny vždy v sobotu od 8 do 11 hodin.

Místo přistavení:

Tuklaty – na louce za Obecním úřadem, vjezd možný z ulice Sluneční

Tlustovousy – u dětského hřiště

Přebírá se jen odpad, který nejde vytřídit do kontejnerů na tříděný odpad, a ten, který do těchto kontejnerů opravdu patří. Vezměte s sebou občanský průkaz z důvodu možné kontroly Vašeho bydliště.

Co patří do velkoobjemových kontejnerů?

Jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, drobný stavební odpad atd.
V případě, že v určitém časovém úseku produkujeme těchto odpadů velké množství – provádíme např. rekonstrukci domu, tak si objednejte a zaplaťte přistavení velkoobjemového kontejneru u specializované firmy.


Elektroodpad

Elektrický spotřebič je elektrické zařízení používané v domácnostech, v dílnách apod. využívající ke své činnosti elektrickou energii. Zlikvidovat můžete např. pračky, ledničky, sporáky, přímotopy, elektrické nářadí, počítače, televize, mobilní telefony atd. 

K likvidaci těchto zařízení můžete využít místní firmu Surpap trans s.r.o. Tuklaty, která sídlí hned za Tuklaty směr Břežany II.


V obcích Tuklaty a Tlustovousy třídíme odpady

 • papír, plasty, sklo, nápojové kartony, elektroodpad, oleje, kovové obaly

Obec dostává v závislosti na množství vytříděného odpadu finanční odměnu.

 

Sběrný dvůr Úvaly

Využití Sběrného dvora v Úvalech možné od 1. 2. 2021
Sběrný dvůr se nachází v Úvalech  parc. č. 3957/32, 250 82  Úvaly u stavebnin Izomat.

Našim občanům je umožněno jej bezplatně využívat (náklady hradí obec). Pro několik položek bude platit množstevní limit na číslo popisné a časové období.

Mezi standardní odpad patří např. starý nábytek, staré barvy, tabule skla, pneumatiky aj. V omezeném množství můžete do sběrného dvora dávat zdarma i položky, jako například stavební odpad z domácnosti (typicky při rekonstrukci koupelny), za které platí obec. Tato služba občanům ale není určena pro odpad z podnikání nebo pokud například rekonstruujete dům!

Více informací o využití sběrného dvora naleznete zde

Co kam patří a nepatří

Co kam patří


Mapka rozmístění kontejnerů v Tlustovousech

Kontejnery Tlustovousy


Mapka rozmístění kontejnerů v Tuklatech

Kontejnery Tuklaty


Pro zvětšení klikni na obrázek

Praktické informace

Kontakt a úřední hodiny

Kontakty

E-mail: info@tuklaty.cz
E-mail: urad@tuklaty.cz
Tel.: 281 981 774, 702 111 612

ID datové schránky: nszbkj8

Úřední hodiny

Pondělí:
8:00–11:00 / 12:00–18:00

Středa:
7:00–11:00 / 12:00–17:00


 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
2
23
2
24
3
25
1
26
2
27
2
28
1
29
1
30
1
1
1

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Nabídky práce

Nabídky práce

Záchranný kruh

Ukliďme Česko