Obec Tuklaty
Obec Tuklaty tlustovousy

Rekonstrukce bývalé fary

Rekonstrukce bývalé fary 1

Jedná se o dlouhodobý projekt rekonstrukce kulturní památky, bývalé fary v Tuklatech. Vzhledem k finanční náročnosti projektu se realizuje po etapách a je zde snaha vyhledávat možné zdroje financování z různých dotačních titulů, které jsou každý rok vypisovány.

Úvod

Historicky cenný a památkově chráněný objekt fary je od 90. let 20. stol ve vlastnictví obce Tuklaty. Fara byla postavena v roce 1729 - 1730 farářem Václavem Pečeným na místě původní fary o třech místnostech. Budova barokní fary je řešena velkolepě ve tvaru svatoondřejského kříže, obdobně jako panská sídla Veltrusy, Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou či Liblice. Autorem stavby mohl být architekt František Maxmilián Kaňka, který se podílel na výstavbě i výše uvedených zámků a pracoval taktéž pro majitele Škvoreckého panství, do jehož patrimoniální správy Tuklaty náležely. Jeho autorství se však zatím nepodařilo doložit.

Fara sloužila od roku 1953 jako sídlo MNV či jako sklad knih. V roce 1960 byla zkonfiskována a v dalších třiceti letech stavebně znehodnocována.

V průběhu 90. let obec jako nový vlastník provedla základní opravy a úpravy tak, aby mohla fara sloužit jako sídlo obecního úřadu a jako společenské centrum. Jako sídlo obecního úřadu fara sloužila do roku 2004 a poté opět od roku 2016.

V roce 2008 byl vypracován projekt na rekonstrukci fary jako Spolkový dům – Obecní společensko-kulturní centrum. Tento projekt se stal základem pro současnou postupnou opravu objektu, která je realizována na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce z roku 2015. 

V roce 2017 Zastupitelstvo schválilo projekt využití areálu bývalé fary. Tento dokument představuje využití fary jako společenského domu obce, dalších objektů v areálu a rozlehlého pozemku, který bychom rádi proměnili v park s možností rekreačního využití pro piknik i pro koncerty pod širým nebem. Záměrem obce bylo sjednotit vlastnictví celého areálu (třetinu vlastnila církev), aby bylo možné dát celému prostoru jednotný ráz a smysluplné využití.  

O sjednocení pozemků v okolí celého areálu jsme jednali s církví již od roku 2017. Proběhlo několik jednání, ale bez uspokojivého výsledku. Na jaře 2020 byla dohodnuta výměna 8,6 ha orné půdy ve vlastnictví obce za pozemky ve vlastnictví farnosti Úvaly. Výběr vhodných pozemků nebyl jednoduchý. Záměr směny byl zveřejněn 6. 10. 2020, bez připomínek, následně došlo k pospisu smlouvy a zrealizování směny pozemků.

 

Připravované projekty: 

2022: Oprava kamenných ostění 

Právě probíhá oprava kamenných ostění západní fasády fary, která je potřeba opravit před opravou fasády. Práce provádí Mgr. Kozlov, který nám byl doporučen Památkovým ústavem. Oprava je financována z obecních prostředků.

Celkové náklady: 199 375 Kč

Předpokládaný termín dokončení prací: 31. 10. 2022

 

2022 - 2023: Obnova podlah a schodů 

Jedná se o obnovu podlah v sále v 2.NP, kde jsou původní prkna potažená linem. Prkna jsou na mnoha místech děravá s velkými rozestupy mezi sebou. Dále bude revitalizována podlaha ve dvou saloncích v 1. NP, kde jsou také původní prkna. Prkna jsou děravá, popraskaná a na několika místech napadená červotočem. Prkna budou zbroušena, ošetřena a špatná prkna budou vyměněna. Projekt se týká také schodů, které budou opraveny, ošetřeny, špatné schody budou vyměněny. Vše bude začištěno postranními lištami. 

Na projekt jsme 31. 5. 2022 podali žádost o dotaci z MAS Pošembeří. 

Předpokládané náklady: 434 262 Kč

Předpokládaný termín dokončení: 1. polovina 2023

 

Oprava fasády

O dotaci na opravu fasády jsme žádali v roce 2016, 2017 a 2018 na Ministerstvu kultury v dotačním programu Záchrana architektonického dědictví, bohužel bez úspěchu. Nyní čekáme na vypsání vhodného dotačního titulu. 

 

Realizované projekty:

2021: Oprava jižní stěny fary

V roce 2021 byla opravena jižní stěna fary. Na tuto opravdu jsme získali část prostředků od Středočeského kraje z Programu 2018 - společenské využití památek.

Celkové náklady:           674 213,51 Kč

Datum ukončení projektu: 31. 10. 2021

 

2018 - 2021: Energetické úspory objektu 

V roce 2018 probíhaly v sídle Obecního úřadu práce, díky kterým došlo ke snížení energetické náročnosti památkově chráněné budovy a zároveň ke snížení znečišťování životního prostředí a úspoře provozních nákladů na vytápění. Projekt řešil dílčí zateplení obálky budovy, kdy došlo k výměně oken a zateplení půdy, a rovněž byl osazen nový zdroj tepla a vybudována nová otopná soustava.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí.

Celkové způsobilé výdaje:       4 561 558 Kč

Dotace EU:                                 2 280 779 Kč (50%)

Příspěvek příjemce podpory: 2 280 779 Kč (50%)

Datum ukončení projektu: 31. 1. 2021

 

2018: Obnova čtyř komínových těles

Komín č. 1 a 2 – Komínové těleso v půdním prostoru je provedeno z vyspárovaného cihelného zdiva, nad střešní rovinou je omítnuto. Komín je opatřen ztužujícím límcem a krycí betonovou deskou s ventilačními otvory. Obnova je provedena nad úrovní +8,03 (půdní prostor) až na stávající úroveň nad střechu do stávajících výšek komínových těles

Komín č. 3 a 4  – Nepoužívané komínové těleso je ubouráno pod střešní rovinu. Střecha je doplněna v původním sklonu. Komínové těleso v půdním prostoru zůstalo zachováno.

Tvar komínových těles zůstal zachován, jedná se o komínové zdivo, tzn. v prostoru půdy spárované cihly lícové 250x120x65.

Celková cena: 390 500,88 Kč

Dotace:                 137 000 Kč

 

2017: Oprava kovárny pro potřeby Základní školy Tuklaty 

V 90. letech kompletně rekonstruovaný objekt byl zdevastován nájemníkem, opakovaně vyloupekovárnan, atd. V objektu bylo uloženo 300 ojetých pneumatik. 

Kovárna byla zrekonstruována pro potřeby ZŠ Tuklaty, která ji využívala jako učebnu a družinu po dobu rekonstrukce prostor základní školy. Nyní kovárna slouží jako obecní hospoda. 

 

2017: Obecní knihovna

Na základě koncepce obecního knihovnictví v Tuklatech schválené v roce 2015, bylo v roce 2017 připravováno znovuotevření obecní knihovny v Tuklatech. Původní knižní fond tvořil více než 1500 knih, z toho nejvíce knih z doby budování socialismu (ty byly až na nejzajímavější exempláře vyřazeny, knihy reprezentující toto období od Zápotockého, Fučíka či Engelse jsme se rozhodli uchovat na paměť budoucím generacím), ale také zajímavou klasiku, velké množství detektivek i knihy pro děti.

Nedůstojné uložení knih v regálech bylo naší motivací o znovuotevření knihovny. Rádi bychom ale udělali z knihovny prostor pro setkávání a vzdělávání. Seznam knih je přístupný na webu obce, abyste si mohli i z pohodlí domova vybrat knihu z našeho fondu nebo objednat prostřednictvím naší knihovny. Knihovna je doplněna čítárnou, příjemným odpočinkovým prostorem a posezením.  Více informací o službách knihovny naleznete zde

 

2017: Rekonstrukce rozvodné sítě a osvětlení

 

2017: realizace změny statického zesílení stropu mezi velkými sály

Od roku 2015 chystaný projekt výměny 6 kovových podpěr podepírajících hlavní stropní dřevěný průvlak byl realizován dle projektu Ing. Černohorského zesílením průvlaku dvěma přiznanými I profily dle návrhu NPÚ. Celá podlahová plocha tak může být využívána bez omezení.

Kovové podpěry byly do sálu instalovány v 70. letech s cílem přípravy zesílení únosnosti stropu pro případ, kdyby i horní sál byl využíván jako sklad knih (obdobně jako dolní sál). K realizaci záměru nikdy nedošlo, ale sloupy již odstraněny nebyly. Projekt z roku 2008 navrhoval jejich nahrazení dvěma dřevěnými podpěrami. Toto řešení však omezovalo využití sálu, a proto obec od roku 2015 hledala jiné statické řešení. 

 

2016: oprava stropní konstrukce v prostoru bývalé knihovny zasažené dřevomorkou

Stropní konstrukce Stropní konstrukce

 

 

 

2015 - 2016: výstavba sociálního zařízení:

 Obec financovala projekt z vlastních zdrojů. 

Sociální zařízení

 

 

  

 


 


 


 

 

 

 

Datum vložení: 5. 5. 2022 10:18
Datum poslední aktualizace: 20. 6. 2022 10:14
Autor: Správce Webu

Život v obci

Kontakt a úřední hodiny

Kontakty

E-mail: info@tuklaty.cz
E-mail: urad@tuklaty.cz
Tel.: 281 981 774, 702 111 612

ID datové schránky: nszbkj8

Úřední hodiny

Pondělí:
8:00–11:00 / 12:00–17:00
 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
1
31
1
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
3
16
2
17
2
18
3
19
3
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
3
28
2
29
2
30
2
1 2 3

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Nabídky práce

Nabídky práce

Záchranný kruh

Ukliďme Česko