Obec Tuklaty
Obec Tuklaty tlustovousy

Farská stráň

Farská stráň

Úvod

Stráň pod barokním návrším tvořeným nemovitými kulturními památkami Kostelem Narození Jana Křtitele, farou, zvonicí a dvěma barokními sochami tvoří integrální část historického jádra obce. Vlivem dlouhodobého zanedbání údržby došlo k neudržitelnému přemnožení trnovníku akát, který zde byl původně vysázen kolem roku 1916 jako stromořadí v dolní hraně stráně.

ProjektProjekt

V roce 2015 schválilo zastupitelstvo obce jednomyslně záměr revitalizovat prostor. Revitalizace stráně probíhá dle projektu zahradní architektky ing. Burešové. Záměr byl posouzen a schválen Agenturou pro ochranu životního prostředí a Národním památkovým ústavem.

Fáze
Farská stráň: úvodní fáze revitalizace: Kácení

Jak jste jistě již zaznamenali, začala úvodní fáze revitalizace farské stráně: vykácení přestárlých nebo náletových stromů. Záměr byl dvakrát odložen a celá revitalizace se tak posunula, termíny závazné pro čerpání dotace ale naštěstí ohroženy nejsou. Jakým způsobem tedy bude revitalizace postupovat:

Schvalovací proces

Z hlediska zákona bylo nutné získat pro revitalizaci farské stráně závazné stanovisko NPÚ. Následně vydal Obecní úřad Tuklaty rozhodnutí o povolení kácení. Toliko zákonné požadavky. Nad rámec toho byla v rámci přípravy či prověřování správnosti postupu při realizaci tohoto záměru obce získána stanoviska či rozhodnutí dalších státních orgánů či odborníků:

  • Agentura pro ochranu přírody a krajiny (stanovisko zveřejněno).
  • Rozhodnutí o povolení kácet – vydáno OÚ Tuklaty bylo pro formální nedostatky zrušeno Krajským úřadem Středočeského kraje. Nové rozhodnutí nabylo právní moci v dubnu, tedy v době hnízdění ptactva. Bylo tedy nutno proces revitalizace odložit na období po vyhnízdění, tedy na srpen. Období měsíce srpna a září je odborníky doporučováno jako nejhodnější pro mýcení trnovníku.
  • Projekt prošel na základě stížností několika obyvatel kontrolou (někdy i opakovanou) různých správních orgánů (Krajský úřad Středočeského kraje, Ministerstvo vnitra, ČIŽP, atd.).

Na svém jednání dne 7.9. 2015 znovu projednalo zastupitelstvo obce revitalizaci. Svůj záměr potvrdilo a rozhodlo, že na základě podnětu několika obyvatel prověří vliv revitalizace farské stráně a navržené postupy z hlediska geologické stability svahu. Vypracovaný geologický posudek potvrdil, že revitalizace na stabilitu svahu vliv mít nebude. Také byla potvrzena dostatečná síla vrstvy zeminy pro osázení svahu.

Likvidace akátuLikvidace akátu. Vykácením likvidace akátů teprve začala. Původně vysázené stromořadí akátů podél spodní hrany Farské stráně, v mezidobí již v terminálním stadiu života, v průběhu let zaplevelilo celou stráň výmladky a tak je celá stráň protkaná kořenovým systémem, který bude zřejmě bohatě zmlazovat, což bude trvat několik dalších let. Tato plevelná rostlina bude ale výmladky vysazovat stále méně. Je nicméně nutno důsledně veškeré výmladky potlačovat, aby se již na stráni neobjevily. V tomto roce se počítá se dvěma až třemi herbicidními postřiky.

1. fáze revitalizace1. fáze revitalizace. Na první fázi získala obec dotaci Ministerstva životního prostředí v celkové výši 217 tis. Kč. Předmětem první fáze bylo

odborné ošetření lipové aleje a stromů okolo vodní nádrže

výsev trávy pod zvonicí, kde se trhá břeh,

výsadba živého plotu nad skalou a okolo památníku obětem světových válek

výsadba stromů.

Tyto práce byly provedeny v průběhu r. 2016. Souběžně bude probíhat zmlazování těch keřů, které na stráni byly a mají zůstat (zlatice, šeříky ,…).

Revitalizace pokračuje v roce 2017 2. fází, tedy výsadbou suchomilných keřů a trvalek. Postupná výsadba keřového a bylinného patra v návaznosti na likvidaci výmladků trnovníku akát. Nově vysazované rostliny doplňují rostliny, které se na stráni vyskytovaly přirozeně (pámelník, tavolník, skalník, šeřík, modřence,  břečťan, mahon). Organizace této fáze se ujalo Kulturní sdružení Tuklat a Tlustovous, z.s. a účastní se jí nejen členové sdružení ale i další příznivci revitalizace tuklatského barokního návrší. Doposud dobrovolníci odpracovali 190 hodin.
 

Přílohy

Akátová ulice bez akátu

Akatova-ulice-bez-akatu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,06 MB

Akáty dotace I Popis projektu 2

akaty-dotace-I-Popis-projektu-2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 809,78 kB

Akáty šumí po Tuklatech

Akaty-sumi-po-Tuklatech-.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 52,43 kB

Akáty VVŘ

akaty-VVR.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 428,99 kB

Boj s akátem

Boj-s-akatem.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,19 MB

Etapa I – ošetření a výsadba stromů

Etapa-I-–-osetreni-a-vysadba-stromu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 634,07 kB

Etapa II – ozelenění svahu

Etapa-II-–-ozeleneni-svahu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 780,17 kB

Letná

Letna.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,79 MB

Projekt revitalizace zeleně historického centra obce Tuklaty

Projekt-revitalizace-zelene-historickeho-centra-obce-Tuklaty.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,07 MB

Přehledná situace území

Prehledna-situace-uzemi.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 119,41 kB

Revitalizace farské stráně – Záměr obce Tuklaty a Tlustovousy

Revitalizace-farske-strane-–-Zamer-obce-Tuklaty-a-Tlustovousy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 65,65 kB

Revitalizace farské stráně

Revitalizace-farske-strane.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 31,31 kB

Rozsah navržených úprav

Rozsah-navrzenych-uprav.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 387,69 kB

Řez svahem pod farou

Rez-svahem-pod-farou.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 143,96 kB

Vyjádření AOPK

Vyjadreni-AOPK.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 196,07 kB

ZÁVAZNÉ STANOVISKO Městský úřad Český Brod, odbor stavební a územního plánování – památková péče

ZAVAZNE-STANOVISKO-Mestsky-urad-Cesky-Brod-odbor-stavebni-a-uzemniho-planovani-–-pamatkova-pece.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 373,19 kB

Zjednodušení inventarizace vybraných stromů a návrh jejich ošetření

Zjednoduseni-inventarizace-vybranych-stromu-a-navrh-jejich-osetreni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 297,18 kB
Datum vložení: 22. 11. 2017 11:25
Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2021 11:36

Život v obci

Kontakt a úřední hodiny

Kontakty

E-mail: info@tuklaty.cz
E-mail: urad@tuklaty.cz
Tel.: 281 981 774, 702 111 612

ID datové schránky: nszbkj8

Úřední hodiny

Pondělí:
8:00–11:00 / 12:00–18:00

Středa:
7:00–11:00 / 12:00–17:00


 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28
1
29 30

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Nabídky práce

Nabídky práce

Záchranný kruh

Ukliďme Česko